fbpx

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

správce

Vaše osobní údaje sbírá Jan Brožíček, se sídlem Rižská 1492/2, Praha 15, 102 00, IČ: 08764832, který provozuje webové stránky jbzmek.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybírám případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

V průběhu zpracování dat mne můžete kontaktovat e-mailem zmek@jbzmek.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávám jen ty osobní údaje, které my sami dobrovolně a bezplatně svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Newsletter webu jbzmek.cz:

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Kdo osobní údaje zpracovává

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí a dělám vše pro to, abych vámi svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatelem poskytnutých údajů v rozsahu, který je závislý na účelu zpracování, jsou:

Pokud se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibuji, že v takovém případě budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Soubory cookie

V případě návštěvy mých stránek, zaznamenávám standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které web navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na webových stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu zmek@jbzmek.cz.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mne na e-mailu zmek@jbzmek.cz

Máte-li podezření, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud přednostně informujete mě, abych mohl toto pochybení co nejdříve napravit k oboustranné spokojenosti.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 2.10.2020.

© by J. B. ZMEK